Uddannelsesfonden

Uddannelseslederne/Uddannelsesforbundet og arbejdsgiverorganisationen FOAS har via overenskomsterne etableret en uddannelsesfond til uddannelse af ledere og øvrige ansatte omfattet af overenskomsterne FOAS almene overenskomst og FOAS sprogcenteroverenskomst.

Uddannelsesfonden yder tilskud til efter- og videreuddannelse af ledere i form af enkeltstipendier og lokale/centrale kurser. Både til medgået tid og betaling af kursusafgiften.

Læs mere om  mulighederne på  http://fuuf.dk