Der er nu sat datoer på, hvornår vi kan stemme om den nye overenskomst på det kommunale område.
Uddannelseslederne har aftalt med LC Lederforum, at afstemningen for hele medlemsgruppen opdeles på vore respektive organisationer.
Afstemningen sker i perioden fra den 6. april kl. 8.00 til den 19. april kl. 9.00.

To måder at stemme på 
Er du stemmeberettiget og registreret med en e-mailadresse i medlemssystemet, så får du tilsendt en e-mail fra afstemningsfirmaet om urafstemningen med et direkte link til afstemningen.
Alternativt kan du afgive din stemme ved at logge ind via vores www.uddannelseslederne.dk hjemmeside – med dit NemID login.

Vil du vide, hvad du stemmer om?
Hvis du vil vide mere om forliget mellem Skolelederforeningen og KL, der gælder de kommende tre år, så er der mere at hente på Skolelederforeningens hjemmeside.

Uddannelseslederne har tidligere bragt nyheden om forliget på det kommunale område, der giver både generelle lønstigninger og andre forbedringer af lederlønnen.  Her er en opsummering:

Højere grundløn. Lønnen vokser generelt med 5,29% over 3 år. Det sker i forlængelse de generelle lønstigninger, der blev aftalt i februar, da KL og de kommunalt ansattes organisationer blev enige om en generel overenskomstaftale for de kommende tre år.

Derudover får ledere i alle stillingskategorier et pænt højere grundtillæg. Fra 1. april 2022 bliver alle grundløntillæg hævet med 2.200 kr. årligt:

For ledere på grundlønstrin 46 + 13.500 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 46 + 15.700 kr.
For ledere på grundlønstrin 48 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 48 + 5.200 kr.
For ledere på grundlønstrin 49 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 49 + 5.200 kr.
For ledere på grundlønstrin 50 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 50 + 5.200 kr.
Forbedret gruppeliv

Gruppelivsordningen er blevet forbedret på tre punkter i den nye ”Aftale om gruppelivsforsikring for lærere m.fl.”:

En forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr.
Aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år
Der gennemføres en varig forhøjelse af bidraget til gruppeliv.
Øvrige krav fra begge parter er frafaldet.

Du kan stemme her ved at følge linket

https://nemid.assembly-voting.com/LCOK21