Nyhedsbrev Juni 2023

Årskursus, OK-24, nyt medlemssystem og lederlønninger

call us

Ring til os nu +45 7025 1008

Artikler i nyhedsbrevet:

 

 • Kom med ideer til årsmødet – og sæt allerede nu kryds i kalenderen
  x
 • Lederløn: Stor lønspredning = argumenter for mere i løn
  x
 • Uddannelseslederne gør klar til overenskomst 24 – og du kan komme med input til kravlisten på vores Webinar
  x
 • Hjælp os: Besøg ”Min side” og tjek om dine oplysninger er ajour
  x
 • Få sparring til din lønforhandling
  x
 • Lønstatistik: Sådan gjorde vi
  x
 • Ledere med mange titler

Kom med ideer til årskurset

Af Lars Møller, redaktør

 

Vi er i gang med at planlægge Uddannelsesledernes næste årskursus i september – og du kan være med. Har du et forslag til en oplægsholder, et indslag eller bare et spændende emne, så kom med det.

Vi arbejder allerede med flere ideer:

 
Mellemledere i krydspres

Som mellemleder er du presset både nedefra og oppefra. Hvad stiller du op, når du nedefra er presset af elever og kollegaer, som alle hver deres rimelige og sommetider urimelige krav til dig, og oppefra af øverste leder og bestyrelsen, som gerne ser, at skolen øger produktivitet og kvalitet og samtidigt tilpasser budgettet i nedadgående retning – hvilket igen kommer af et pres fra politikere og regering.

 • Hvad siger du? Er det noget du vil høre mere om?
 
Algoritme-ledelse

Vi spurgte robotten ChatGBT, om hvad en uddannelsesleder kan bruge den til: ”Som en AI-baseret robot, kan jeg være en værdifuld ressource for skoleledere i Danmark i deres daglige arbejde med at lede deres skole”, svarede den og gav så nogle ret ukonkrete svar. Men hånden på hjertet: Algoritme-ledelse er kommet kun for at blive yderligere udviklet.

 • Spørgsmålet er, hvad kan vi bruge den til og hvad skal vi passe på? Vil du høre mere?
 
Fra Nederen til Nice

På sidste årskursus gav unge fra elevorganisationen Modstrøm gode råd til garvede skoleledere – brugbare råd vel at mærke. Vi arbejder ikke bare på at gentage succesen med andre elevorganisationer og måske ungdomspartierne, men også at udvikle konceptet med debat og battle.

 • Vil du høre mere? Eller kender du nogen, der kunne være fede at få med?
 
Mere arbejdsglæde, tak

At være leder er lidt som at gå til et garden party, jævnfør Ricky Nelsons hit: ”I Wen’t To a Garden Party …”: ”You can’t please everybody, so you got to please yourself”. Som leder er du selv ansvarlig for din og andres arbejdsglæde – og det er en alvorlig sag, der kræver både stolthed, opbakning og humor.

 • Skal vi gå i den retning? Mere optur i hverdagen?

Netværk og speeddating

Netværk med andre kollegaer hitter på ethvert årskursus. Nogle gange er det kollegaer fra tilsvarende skoler, der giver gode ideer, andre gange er det kollegaer fra andre verdener, der kommer med helt andre perspektiver. I år vil vi også understøtte mere netværk – og gerne på nye måder.

 • Har du en idé til noget, så kom frit frem.
 
Natur og nydelse

Årskurset finder sted på Munkebjerg Hotel, der ligger smukt ud til Vejlefjorden. Det egner sig ikke bare til løb og gåture, for er vejret til det, vil flere af aktiviteterne kunne krydres med Walk and Talk eller gruppearbejde i det fri. For vi er her jo for at lære noget – sammen!

 • Lyder det tillokkende? Så gå til næste punkt:
Sæt X i kalenderen

Det er den 19.-20. september, der er årskursus. Sæt kryds i kalenderen allerede nu – og sæt gerne gang i dine lederkollegaer. Det er tit sjovere, når man er flere afsted.

 
… eller tilmeld dig allerede nu:

Sende en mail til info@uddannelseslederne.dk med dit navn, email-adresse og telefonnummer.

Pris for medlemmer er 795 kr. For ikke-medlemmer 2.995 kr. Dog kan medlemmer i år tage en “ikke-medlemskollega” med til medlemspris.

Indbetaling sker til Uddannelsesledernes konto i Lån & Spar: Reg. nr. 0400, kontonr. 4022827443
Mærk venligst betalingen ”Årskursus” og dit fulde navn.

Lederløn: Stor lønspredning = argumenter for mere i løn

Af Lars Møller, redaktør

 

Så er den seneste lønstatistik fra Uddannelseslederne klar. Og den viser en stor spredning i lønnen – både blandt mellemlederne og i spændet mellem de øverste lederes top og bund. Resultaterne giver nye, aktuelle argumenter til de kommende lønforhandlinger.

Lønstatistikken baserer sig på Uddannelsesledernes spørgeundersøgelse af leder-lønnen i efteråret 2022. Og siden da har lønnen ikke flyttet sig ret meget, om noget som helst.

 
Stor spredning fra to til bund

Gennemsnitslønnen for alle respondenter – mellemledere og øverste ledere – er ca. 48.272 kr. om måneden.

Men lønspredningen er stor:
Den bedst betalte har en månedsløn på 71.000 kr., og den lavest betalte får noget over halvdelen, 38.500 kr.

 
Mellemledere

For mellemlederne er gennemsnitslønnen 47.241 kr./måned.

Men lønspredningen er betydelig. Den lavest betalte mellemleder får 21.100 kr. mindre om måneden end den bedst betalte. Spændet går fra den højeste løn på 59.600 kr. til 38.500 kr./måned.

Den bedst betalte mellemleder sidder lidt alene på toppen:

Der er 8000 fra den bedst betalte mellemleder ned til gennemsnittet af de fem næsthøjeste mellemlederlønninger, der ligger på 51.600 kr. om måneden.

  • Den lavest betalte mellemleder her lettere ved at indhente sine fem næste:
  • Der er kun 2.153 kr. op til gennemsnittet af de fem næstlaveste lønninger på 40.653 kr./måned.
   Når der er de store udsving blandt mellemlederne, hænger det sammen med, at flere ledere af de store produktionsskoler tog den høje løn med ind i de nye mellemleder-stillinger i FGU.
 
Øverste ledere

For de øverste ledere er det svært at bruge gennemsnitslønnen til noget som helst.

Snittet på 50.255 kr./måned dækker nemlig over en lønspredning på 31.500 kr. – fra 71.000 kr./måned til 39.500 kr.

Igen sidder den bedst betalte øverste leder alene på toppen:

  • Der er knap 20.000 kr. ned til gennemsnittet af de fem næsthøjeste lønninger, der er på 51.360 kr. om måneden.
   Men også bunden sidder den lavest betalte også ret alene:
  • Der er hele 15.679 kr. op til gennemsnittet af de fem næstlaveste lønninger på 47.179 kr./måned
Mere til de øverste ledere

På spørgsmålet om, de øverste ledere får bonus og tillæg ud over den faste månedsløn, svarer kun tre af de øverste lederne Ja.
To nævner en årlig bonus på 50.000 kr. (den ene dog blot som en mulighed), men dens tredje nævner Fri telefon til en værdig af 250 kr. om måneden.

 
Mindre mere til mellemlederne

Undersøgelsen viser, at mellemlederne samlet får mindre i tillæg og resultatløn. På samme spørgsmål svarer kun fem mellemledere Ja.

To nævner resultatløn på 15.000 og 24.000 kr., tre nævner bonus eller engangstillæg på hhv. knap 10.000 kr., 16.000 og 25.000 kr.

Uddannelseslederne gør klar til overenskomst 24

Af Lars Møller, redaktør

 

Mens det private arbejdsmarked får de sidste overenskomster på plads, er skole- og uddannelseslederne ved at gøre klar til næste års overenskomst på det offentlige område.
Uddannelseslederne samarbejder i LC Lederforum med andre skoleledere om at få den bedste start på de kommende overenskomstforhandlinger.

De to andre medlemmer af LC Lederforum er Frie Skolers Ledere og Skolelederforeningen, der varetager sekretariat-funktionen.

 

Her siger forhandlingschef Peter Cort:
”I en tid med historisk høj inflation kan det blive svært at bevare reallønnen, og oven på en pandemi, hvor arbejdsmiljøet blev presset helt i bund, bliver der også behov for at tale om arbejdstid for ledere.”

Følger det private

I første omgang handler det om de tre lederforeningers interne afklaring af OK-kravene. Men der er ingen tvivl om, at alle tre skeler til resultaterne på det private arbejdsmarked.
Det offentlige lønsystem er bundet op på reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling med det private. Så resultaterne her danner rammen for, hvad der kan forhandles på det offentlige område.

At SMV-regeringen har afskaffet Store Bededag, gjorde ikke forhandlingerne lettere på det private arbejdsmarked. Men den tabte fridag kommer forment ikke til at fylde i forhandlingerne til næste år.

 
Løn og liv

At løn er vigtig for Uddannelsesledernes medlemmer bekræfter den seneste lønstatistik. Det samme gælder i Skolelederforeningen, hvor man ikke er i tvivl om, at løn vil blive prioriteret højt.

Men Peter Cort har også meldt ud, at der er behov for at drøfte arbejdstid for ledere:
”Vi skal sammen sikre, at ledere har et arbejdsliv, som ikke gør dem syge, og som de kan holde til hele livet. Samtidig ser vi også på de store rekrutteringsudfordringer, og ikke mindst at eksisterende medarbejdere bliver behandlet, så de ønsker at blive på arbejdspladserne”.

Skeler til skolelederne

Uddannelseslederne er ligesom Frie Skolers Ledere meget afhængige af, overenskomstkravene på det offentlige område, dels for Lærernes Centralorganisation og i særdeleshed for Skolelederforeningen.

”Her følger vi udviklingen, men vi skal også drøfte vores egne krav til overenskomsten”, siger Uddannelsesledernes formand, Kristian Hjorth.

Overenskomstkravene skal diskuteres både i bestyrelsen og med medlemmerne, så der kommer med i august, når LC-Lederforum udtager de endelige krav.

”Vi inviterer inden sommerferien til et onlinemøde, hvor vi orienterer om processen, lytter til ønsker og besvarer spørgsmål”, siger formanden.

Deltag i webinar om OK-24 krav

D. 14. juni kl. 15.30 – 17.00 har alle medlemmer af Uddannelseslederne mulighed for at høre mere om de foreløbige pejlemærker, stille spørgsmål og komme med input til kravslisten. Webinaret indeholder oplæg og diskussion og vil være med deltagelse af forhandlingschef Peter Cort.

 

Hjælp os: Besøg ”Min side” og tjek om dine oplysninger er ajour

Af Lars Møller, redaktør

 

Har du fortalt os om dit jobskifte? Eller fået ny mailadresse for nylig? Eller har vi mon registreret forkerte oplysninger om dig?

Nu har vi lavet en genvej, så du let kan opdatere Uddannelseslederne med dine personlige oplysninger. ”Min side” er kernen i Uddannelsesledernes nye medlemssystem, hvorfra vi fremover vil servicere medlemmerne mest muligt og bedst muligt.

“Vi har mange gange oplevet, at vi ikke har de rigtige oplysninger på et medlem. Med det nye system kan medlemmerne selv opdatere deres oplysninger”, siger Frederikke von Wieding, der arbejder på Uddannelsesledernes sekretariat i LC-Lederforum.

Tjek selv

Hun opfordrer alle til at tjekke ind på Min Side og opdatere deres oplysninger om ansættelse og kontaktoplysninger. ”Det kan du gøre med et par klik på ’Min side’. Så bliver det lettere for os at hjælpe dig”, siger hun.

”Min side” ligger på LC-Lederforums site, og du logger på med dit eget MitID.

Relevante informationer

Korrekte kontaktoplysninger og informationer om din jobstatus er en forudsætning for, at foreningen kan sende dig relevante informationer.

Du kan også sikre dig, at du betaler det korrekte kontingent – og søge om nedsat kontingent, hvis du bliver ledig eller går på efterløn eller pension.

På ”Min side” kan du også læse om dine medlemsfordele – og måske er der flere, end du tror.

Få sparring til din lønforhandling

Af Lars Møller, redaktør

 

Stor spredning fra to til bund

Både bestyrelsen og sekretariatet står klar til at støtte Uddannelsesledernes medlemmer i de lokale forhandlinger om løn og tillæg.

”Der varierer meget, hvor store skoler, foreningens medlemmer leder. Store skoler og store afdelinger betyder typisk mere i løn. Det bliver et argument i lønforhandlingen”, siger Niels Vilsbøl, der er lønkonsulent for Uddannelseslederne.

De små skoler må finde andre argumenter – og her hjælper Niels Vilsbøl gerne.

Ligner andre skoler

Den store spredning i uddannelsesledernes løn ligner den spredning, Niels Vilsbøl kender fra Skolelederne i folkeskolen og for Frie Skolers Ledere, der begge er medlemmer af LC-Lederforum.

Han har en bred erfaring som lønkonsulent på hele området, så han ved, hvad han taler om:

”Jeg vil gerne sige til lederne på alle niveauer: I skal bare kontakte os, hvis I har brug for sparring eller anden hjælp til en lønforhandling. Vi har erfaringer fra skoler landet over, som vi kan sætte i spil”, siger han.

 
Skal ikke sakke bagud

”Vi kan bruge lønstatistikken til at trække andre argumenter ud, ligesom vi gerne giver sparring til at finde andre relevante argumenter som øget ansvar eller flere kompetencer, herunder erfaring”, fremhæver han. ”Når man som leder kender sin skolens økonomi, kan man let komme til at føle, at man ikke kan være bekendt at bede om mere i løn. Men der er ingen grund til, at man som leder skal sakke bagud i forhold til lønkonsulenten”.

Lønstatistik: Sådan gjorde vi

Af Lars Møller, redaktør

 

”Flere medlemmer har efterspurgt lønstatistikker, både for at se, hvordan de selv ligger, og fordi det kan hjælpe dem i en forhandling”, siger Kristian Hjorth, Formand af Uddannelseslederne.

Det er derfor, foreningen nu igen er klar med en aktuel lønstatistik for 2022. Og svarene giver interessante oplysninger, ikke bare om løn, men også om medlemmerne.

Små og store skoler

Foreningens sekretariat rundsendte i efteråret en mail til alle medlemmer med et link og en opfordring til at udfylde et lille spørgeskema om løn. Senere fulgte en reminder.

Under halvdelen af Uddannelsesledernes medlemmer svarere på undersøgelsen. Og af dem var halvdelen fra FGU, men også EUD og VUC var repræsenteret, og det samme var ungdomsskoler, daghøjskoler og oplysningsforbund.

”Vi repræsenterer både store og små medlemsgrupper, og for de små skoler kan vi ikke garantere en repræsentativitet. Men det er det bedste vi har, og der viser sig nogle klare tendenser. Det er noget, vi kan bruge, når vi skal forhandle løn med og for medlemmerne”, siger formanden.

 
Flere svar til næste år

Generelt er det et problem for mange fagforeninger at nå høje svarprocenter på den slags undersøgelser. Skolelederforeningen skiller sig lidt ud med en tårnhøj svarprocent på omkring 65 procent – og det tager Kristian Hjorth som en udfordring:

”Selvfølgelig kan vi også gøre det bedre. Og det skal vi hjælpe hinanden med til næste år, når der er kommet ro på efter overenskomsterne”, siger han.

Flest ældre, flest kvinder

Aldersmæssigt fordeler de responderende øverste ledere sig med:

 • 25-50 år 14% 14%
 • 50-60 år 43% 43%
 • over 60 år 43% 43%

Kønsfordelingen er ret ens på det øverste og mellemste niveau:

 • Kvinder 60% 60%
 • Mænd 40% 40%
 • Nonbinære 0% 0%

X
De tilsvarende tal for mellemlederne er:

 • 25-50 år 28% 28%
 • 50-60 år 56% 56%
 • over 60 år 16% 16%
Ledere med HR-ansvar

Det er ikke personaleansvaret, der udløser en højere løn til de øverste ledere.

 • 58 pct. af de øverste ledere har ansvar for op til 14 personer
 • For mellemlederne er tallet 48 pct.

Til gengæld skiller mellemlederne sig ud med mere ansvar på næste niveau:

 • 14 pct. af de øverste ledere har ansvar for op til 15-24 personer
 • For mellemlederne er tallet 36 pct.

Omvendt har de øverste ledere mere ansvar på store skoler/afdelinger

 • 28 pct. af de øverste ledere har ansvar for over 25 personer
 • For mellemlederne er tallet 16 pct.

Ledere med mange titler

Af Lars Møller, redaktør

 

Uddannelseslederne er en broget flok, der tæller mange forskellige titler – for både topledere og mellemledere.

Når foreningens medlemmer i lønundersøgelsen svarer på spørgsmålet: ”Hvad er din stillingsbeskrivelse?” – så giver det både oplagte og overraskende svar.

 
De oplagte

Oplagt er, at de fleste titulerer sig enten uddannelsesleder eller skoleleder:

Der er 8 af de første og 19 af de sidste.

Derudover er der to forstandere og en viceforstander.

 
Overraskelserne

Af overraskende titler er der flere, selv om de fleste også ender på -leder. Men deriblandt gemmer der sig i den ene ende 4 chefer, 3 stedfortrædere – og i den anden ende tre ledere, som foretrækker at kalde sig 2 konsulenter og 1 vejleder.

Hvad der ellers overrasker, er spredningen i de konkrete svar – Uddannelseslederne er er bred og farverig forening.

Tjek selv listen, der kalder på en nøjere gennemgang af de mange svar: