Ferieregler

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov introducerer en række nye begreber. Desuden er der indført en overgangsordning som løber fra 1. januar – 31. august 2020. Der er lavet vejledninger både på det kommunale og statslige område for at understøtte planlægningen af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Her har vi samlet en række værktøjer, så du er godt rustet til at bruge de nye regler:

Ferieplanlæggeren

– et digitalt værktøj for alle på det kommunale og regionale område.

Du kan vælge mellem to måder at bruge Ferieplanlæggeren på:

<Iframe src="https://ferie.vpt.dk/" style="position: absolute;border: none;height: 100%;width: 100%;"/>