Skemaer til lederløn

Uddannelsesforbundet udarbejder løntabeller for forskellige skoleformer, der giver et overblik over de centralt aftalte løndele.

Løntabellerne viser:

Basisløn eller skalatrinsløn (statsligt/privat lønsystem) Grundløn og kvalifikationsløn angivet i løntrin (kommunalt lønsystem)

  • I alle tilfælde er der tale om lønforløb med forskellige trin, hvor den ansatte indplaceres på baggrund af anciennitet og/eller kvalifikationer.
  • Centralt aftalte former for tillæg: Eksempelvis kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg, personlige tillæg. Der er visse centralt aftalte tillæg, som kun nogle ansatte får.
  • Pensionsniveauet, fx 17,3 % eller 18 %.  I tabellerne kan du se, hvilke centrale løndele, der er pensionsgivende. Derudover kan der også være lokale løndele, hvortil der ydes pension.

På nogle lederområder indplaceres lederen i et intervallønssystem på baggrund af elev-/kursistantal m.v. Den enkelte leders løn fastlægges inden for intervallet efter forhandling.

Ansatte på FOAS overenskomster følger de statslige løntrin.

OBS!

Alle statslige og private løntabeller er foreløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte privatlønsværn kan bevirke en nedsættelse af reguleringsprocenten. Oplysning herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018. I givet fald udsendes en ny lønoversigt. Den eventuelt nye reguleringsprocent vil kun have virkning for lønningerne fremadrettet.

Gældende satser

Udgifter i forbindelse med rejseaktivitet

Hvis du bliver pålagt at rejse i din arbejdstid, kan du få godtgørelser for dine rejseudgifter.

Se takster for godtgørelser for rejseudgifter:

Hent relevante lønskemaer for dit område her: