LEDERLØN

Se link til de forskellige løntabeller nederst

Uddannelseslederne udarbejder i samarbejde med Uddannelsesforbundet løntabeller for forskellige skoleformer, der giver et overblik over de centralt aftalte løndele.

Løntabeller

Løntabellerne viser:

Basisløn eller skalatrinsløn (statsligt/privat lønsystem) Grundløn og kvalifikationsløn angivet i løntrin (kommunalt lønsystem)

  • I alle tilfælde er der tale om lønforløb med forskellige trin, hvor den ansatte indplaceres på baggrund af anciennitet og/eller kvalifikationer.
  • Centralt aftalte former for tillæg: Eksempelvis kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg, personlige tillæg. Der er visse centralt aftalte tillæg, som kun nogle ansatte får.
  • Pensionsniveauet, fx 17,3 % eller 18 %.  I tabellerne kan du se, hvilke centrale løndele, der er pensionsgivende. Derudover kan der også være lokale løndele, hvortil der ydes pension.

På nogle lederområder indplaceres lederen i et intervallønssystem på baggrund af elev-/kursistantal m.v. Den enkelte leders løn fastlægges inden for intervallet efter forhandling.

Ansatte på FOAS overenskomster følger de statslige løntrin.

Erhvervsskolelederne:

Hent relevante løntabeller for dit område her: