Løntabeller

Uddannelseslederne udarbejder i samarbejde med Uddannelsesforbundet løntabeller for forskellige skoleformer, der giver et overblik over de centralt aftalte løndele.

call us

Ring til os nu +45 7025 1008

Løntabellerne viser:

Basisløn eller skalatrinsløn (statsligt/privat lønsystem) Grundløn og kvalifikationsløn angivet i løntrin (kommunalt lønsystem)

  • I alle tilfælde er der tale om lønforløb med forskellige trin, hvor den ansatte indplaceres på baggrund af anciennitet og/eller kvalifikationer.
  • Centralt aftalte former for tillæg: Eksempelvis kvalifikationstillæg, funktionstillæg, arbejds- eller arbejdstidsbestemte tillæg, personlige tillæg. Der er visse centralt aftalte tillæg, som kun nogle ansatte får.
  • Pensionsniveauet, fx 17,3 % eller 18 %.  I tabellerne kan du se, hvilke centrale løndele, der er pensionsgivende. Derudover kan der også være lokale løndele, hvortil der ydes pension.

På nogle lederområder indplaceres lederen i et intervallønssystem på baggrund af elev-/kursistantal m.v. Den enkelte leders løn fastlægges inden for intervallet efter forhandling.

Ansatte på FOAS overenskomster følger de statslige løntrin.

Løntabeller for ledere på FOAS sprogcentere

Ledere FOAS sprogcentre 1. oktober 2023

Løntabeller for ledere i folkeoplysning

Ledere Folkeoplysere 1. oktober 2023