OK21-forliget er nu stemt igennem. Både på leder- og lærerområdet blev det til et ’ja’.

Urafstemningen i forbindelse med OK21-forliget blev afsluttet mandag morgen, og det står nu klart, at det blev et ’ja’. Resultatet viser en ja-procent på 88,5 procent og en stemmeprocent på 34,4 blandt underviserlederne i LC.

Uddannelsesledernes medlemmer stemte med 83% ja til OK21-resultatet og stemmeprocenten lå på 27,6% af de stemmeberettigede. Formand Kristian Hjorth udtrykker tilfredshed med resultatet og er glad for at medlemmerne får sikret reallønnen.

Formanden for LC Lederforum Claus Hjortdal er tilfreds med OK21-resultatet, som han kalder en vedligeholdelse af den tidligere overenskomst – uden de store overraskelser – men hvor der for ledernes vedkommende samtidig blev plads til forbedring af reallønnen gennem procentvise udmøntninger.

”Med den alvorlige corona-pandemi som bagtæppe er det et tilfredsstillende overenskomstresultat både på LC-området generelt og for lederne. Med afstemningen har foreningens medlemmer nu også tilkendegivet, at de er tilfredse med OK21-resultatet,” siger Claus Hjortdal.

Også på lærerområdet blev det til et tydeligt ja med en stemmeprocent på 59,3 procent, hvor 85,7 procent stemte ja.

Lønstigninger

Overenskomsten har virkning fra 1. april 2021 og gælder tre år frem.

Foruden generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen, indeholder aftalerne en lang række elementer, bl.a. løn under sorgorlov, en styrket seniorindsats og en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og en medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne.