P R E S S E M E D D E L E L S E

En løsning for alle – OK-18 forlig er godkendt og sendes til afstemning

Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab har i dag godkendt forligene af 27. og 28. april 2018 mellem henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og KL og Forhandlingsfællesskabet og RLTN. Medlemsorganisationerne kan herefter sende forligene og deres respektive organisationsresultater til afstemning.

Afstemningsresultaterne må tidligst offentliggøres den 4. juni. Forhandlingsfællesskabets bestyrelse tager den 6. juni endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt. Forhandlingsfællesskabets bestyrelse udtaler i forbindelse med repræsentantskabets stillingtagen følgende:

”En løsning for alle var vores slogan under OK-18 forhandlingerne. Det gjaldt under forhandlingerne og det gælder også i opfølgningen på forligene. Aftalen om lærerarbejdstid er Forhandlingsfællesskabets aftale, og derfor skal vi løfte den i fællesskab. Det indebærer bl.a., at vi vil støtte underviserne i at der findes løsninger de kommende år, som kan bringe underviserområdet videre og bort fra den lovregulerede arbejdstid. Vi har givet hinanden tilsagn om, at vi vil følge kommissionsarbejdet og medvirke i det omfang vi kan til, at det ikke bliver en syltekrukke. Vi bakker stadig fuldt og helt op om, at der også skal være overenskomster og aftaler på underviserområdet.”.