Vil du høre Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sige, at hun bøjer sig i støvet for FGUs ledere og medarbejdere og den opgave, de indtil nu er løftet under svære vilkår?
Så hør DR1-udsendelsen “Ring til Regeringen med Pernille Rosenkrantz-Theil” fra den 22. september 2020, hvor hun omtaler FGU-uddannelsens opstart: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/ring-til-regeringen-2020-09-21/.

Arbejdsro og flere midler
Omkring 12 minutter og 45 sekunder inde i udsendelsen siger ministeren, at FGU-skolerne har brug for ro og flere midler nu – efter en start, der har været mere en vanskelig på alle skoler.
”I Uddannelseslederne kan vi ikke udtrykke det tydeligere. Det glæder os, at ministerens udtalelser falder helt i tråd med det politiske arbejde, vi har lavet siden starten”, siger formand Kristian Hjorth.
”Uddannelseslederne vil fortsat presse på at omsætte ordene til handlinger, så vi får både arbejdsro og flere penge til området”, lover han.

Over halvdelen af lederne Fagbevægelsens Hovedorganisation, herunder Uddannelseslederne, har oplevet en øget arbejdsbelastning under Corona-krisen:
63% af lederne har oplevet en øget arbejdstid.
42% af disse ledere har arbejdet 6-10 mere om ugen, mens 17% har arbejdet 11-15 timer mere om ugen.
Det viser resultaterne den spørgeskemaundersøgelse, som flere af Uddannelsesledernes medlemmer deltog i efter sommerferien. Spørgeskemaet blev sendt ud til ca. halvdelen af foreningens medlemmer – tilfældigt udvalgt.
I alt 1708 respondenter HAR svaret på spørgeskemaet.

En stresset tid
Rapporten belyser blandt andet, hvilke arbejds- og ledelsesvilkår lederne har arbejdet under, de nye digitale muligheder og erfaringer samt vigtige samarbejdsrelationer under krisen.
En delrapport fokuserer på ledernes arbejdssituation under krisen og beskriver blandt andet arbejdsbelastningen og det psykiske velvære i perioden.
For mange ledere har det været en stresset tid:
Over halvdelen af lederne har i perioden hele tiden, ofte eller sommertider følt sig stresset.
Tæt på halvdelen af lederne har følt sig meget mere eller mere stresset, end de normalt gør. Næsten hver fjerde offentlige leder har ofte følt sig stresset i perioden.
Analysen viser også, at langt de fleste ledere har mødt fysisk på arbejde som normalt eller vekslet mellem at være fysisk på arbejde og arbejdet hjemmefra.

Klik her for at læse mere https://uddannelseslederne.dk/wp-content/uploads/2020/09/FHs-analyse.pdf

Som det fremgår af rapportens tal hører skolelederne til de mest stressede – se søjlerne i figuren ovenfor.

Ferie på forskud betyder, at du kan holde din ferie, før du har optjent den.
Ønsker du eller dine medarbejdere at holde ferie på et tidspunkt, hvor I ikke har optjent nok feriedage, er det muligt at aftale, at man holder ferie på forskud.
Du skal have din arbejdsgivers tilladelse, før det kan lade sig gøre.
Når man har afholdt ferie på forskud, bliver ens feriesaldo negativ. Den udlignes ved at du optjener ny ferie løbende, hvilket Det sker automatisk, fordi man som lønmodtager optjener 2,08 dages betalt ferie om måneden.

Et eksempel:
Du vil afholde efterårsferie i uge 42, men du har ikke mere ferie tilbage fra det seneste ferieår. Er du øverste leder kan du give selv dig lov til at afholde ferie på forskud.
I september måned har du optjent 2,08 dages ferie. Derfor skylder du 2,92 dage i det samlede ferieregnskab, når du har holdt fri i uge 42.
Stopper du i dit job kort tid efter, at du har holdt ferie på forskud, vil arbejdsgiver modregne de feriedage, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.

Sæt kryds i kalenderen: Du indbydes hermed til webinar om faglig ledelse med Søren Voxted den 11. november fra klokken 15.
Søren Voxted er lektor på Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet.
Mere detaljeret information følger.