Konflikten udsat igen

Tidligt i morges onsdag valgte forligsmand Mette Christensen at give parterne 14 dage mere til at finde hinanden. Dermed er strejken udsat til 6. maj og lockouten den 12. maj.

To uger mere. Så lang tid har arbejdsgiverne og arbejdstagere på det offentlige område nu til at nå en aftale, efter at forligsmand Mette Christensen sent tirsdag har valgt at udsætte den varslede strejke og lockout med en ny runde af 14 dage.

Næste møde mellem parterne er på fredag den 20. april klokken 10. Her er forhandlerne blevet bedt om at medbringe tandbørste og sovepose, og der skal ikke herske tvivl om, at arbejdstagerne vil udnytte de 14 ekstra dage til at gøre alt, hvad de kan for at nå et forhandlet resultat.

Der forhandles nu videre i Forligsinstitutionen, hvor Mette Christensen vil forsøge at få parterne til at komme tættere på hinanden. Imens betyder udsættelsen, at konflikten tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger.

Det betyder, at strejken kan sættes i værk den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj 2018. Dog kan forligsmanden inden for de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. På femtedagen herefter vil en konflikt gå i gang.

Indtil videre betyder de 14 dages udsættelse dog, at de medlemmer, som indtil nu har været strejke- og lockoutomfattede henholdsvis den 22. og 28. april, skal møde på arbejde, til en eventuel ny konfliktstart træder i kraft.

Meldingen fra forligsmanden ændrer imidlertid ikke på hvilke arbejdspladser, der er omfattet af konflikten. Det er fortsat de samme, som lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke for, og som er ramt af arbejdsgivernes lockoutvarsel.

 

Konflikten udskudt – møder d. 4. april aflyst!

Ifølge pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen, er både strejke og lockout udsat med 14 dage.

” Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.”

De planlagte møder for de strejkevarslede den 4. april i Middelfart og København, er derfor aflyst.

Efter påsken vil vi udsende ny plan for vores konflikt forberedelse – men vi håber fortsat på et godt resultat i Forligsinstitutionen, så konflikt møder slet ikke bliver nødvendige.

OK’18: Ledere ikke udtaget til lockout på KL-området

Der er som bekendt varslet en massiv lockout på det offentlige område, hvis parterne ikke når til enighed. En lockout vil træde i kraft pr. 10. april 2018. På KL-området er ledere ikke udtaget til lockout.

Uddannelseslederne har dog medlemmer ansat som konsulenter på det kommunale område, der kan være udtaget til lockouten.

Den massive lockout betyder dog alligevel, at de fleste ledere i skolen alligevel kan/vil blive påvirket af lockouten.

Læs her om lederes opgaver under konflikt

På Uddannelsesledernes område har vi stadig Ungdomsskolen i København, hvor der er varslet strejke for overenskomstansatte mellemledere til start 4. april 2018. Disse ledere skal stadig i konflikt fra den 4. april 2018, med mindre konflikten bliver udsat af forligskvinden.

På det statslige område er der heller ikke varslet lockout for ledere, mens der på det regionale område er medtaget ledergrupper. Her skal de ledere Uddannelseslederne har udtaget til strejke stadig i konflikt fra den 4. april 2018 medmindre konflikten bliver udsat af forligskvinden.

Så trak KL også lockout kortet

Kommunernes Landsforening vedtog i går onsdag at gå i Statens fodspor og lockoute de
kommunalt ansatte. Det kom kort efter at der var kommet lockout-varsel for de statsansatte.
De kommunalt ansattes arbejdsgiver, Kommunernes Landsforening (KL), har på et
hovedbestyrelsesmøde i Aalborg onsdag eftermiddag vedtaget en lockout af de kommunalt
ansatte.

Det sker, efter at lønmodtagerorganisationerne for de kommunalt ansatte tirsdag varslede
strejke, og i forlængelse af at innovationsministeren har varslet lockout af de statsansatte.
KL’s lockout-varsel omfatter omkring 250.000 kommunalt ansatte, der dermed ser ud til at
blive forment adgang til deres job fra 10. april, hvor lockouten ifølge KL kan træde i kraft. Det
står dog endnu ikke klart, hvilke kommunalt ansatte ledere der i givet fald vil blive ramt af
lockouten.

Lockouten gælder samme dag som statens
Lønmodtagerorganisationerne, som tilsammen repræsenterer 564.000 kommunalt ansatte,
varslede tirsdag strejke, hvilket betyder, at de kommunalt ansatte skal nedlægge arbejdet fra
4. april.

Med strejkevarslet udtog hver lønmodtagerorganisation 10-15 procent af deres medlemmer til
at strejke. For Uddannelseslederne gjaldt det kun ungdomsskoleledere.
KL’s lockout-varsel betyder, at de fortsat skal strejke fra 4. april, hvorefter de vil være
lockoutet fra 10. april – medmindre parterne kan blive enige om en overenskomstaftale, inden
konflikten starter.