Lederforum i Fagbevægelsens Hovedorganisation sætter fokus på ledernes oplevelser, vilkår og erfaringer fra tiden under Covid19. Deltag i undersøgelsen.

I disse dage svarer lederne i Fagbevægelsens Hovedorganisation, herunder medlemmer i Uddannelseslederne, på et spørgeskema om ledervilkår under Covid19.

I sidste uge sendte Uddannelseslederne spørgeskemaet ud til ca. halvdelen af foreningens medlemmer – tilfældigt udvalgt. 

”Vi håber meget, I vil prioritere at deltage”, siger Uddannelsesledernes formand, Kristian Hjorth.

Undersøgelsens formål er at få mere viden om, hvordan lederne har opfattet perioden under Covid-19-pandemien. Undersøgelsens resultater skal bruges i arbejdet for at forbedre ledernes rammer og vilkår i den offentlige sektor.

Spørgsmålene handler om samarbejdsrelationer, arbejdsbelastning, arbejdstid, nye erkendelser mv.

”Vi har en fælles opgave i at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø under Corona-krisen”, siger forsker ved CBS Pernille Steen Pedersen, der her giver konkrete råd til, hvad man som leder kan gøre for at tage hånd om arbejdsfællesskabet i en tid med forandringer og stor usikkerhed.
Pernille Steen Pedersen tilbyder bl.a. en række værktøjer til at forebygge stress, som hun har udviklet gennem forskningsprojektet ”Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress”.
De værktøjer har vist sig at være relevante også under nedlukningen af skolerne.
Uddannelseslederne deler her en artikel og en video med gode råd til henholdsvis leder, medarbejder og arbejdsmiljørepræsentant om, hvad man kan gøre for at tage hånd om arbejdsfællesskabet i en tid med forandringer og stor usikkerhed, som denne Coronakrise medfører.

Artiklen og videoen er offentliggjort på Viden På Tværs og kan findes på disse links:
Video: Psykisk arbejdsmiljø endnu vigtigere under corona: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/video-psykisk-arbejdsmiljo-endnu-vigtigere-under-corona
Artikel: Stressforsker: Coronakrisen stiller krav til os om ekstrem rummelighed: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/stressforsker-coronakrisen-stiller-krav-til-os-om-ekstrem-rummelighed

Af Lars Møller
FGU Østjylland satser på det psykiske arbejdsmiljø – blandt andet ved at give mere ansvar til alle mellemlederne. Men det har været en svær start, her som alle andre steder.
Mellemleder Søren Wistrup har to roller som leder – en lokal og en global.
I den lokale rolle er han pædagogisk leder på Brusgård, der ligger få kilometer sydøst for Randers og tilbyder flere erhvervs-temaer og almene fag.
I den globale rolle er han Human Ressource leder med ansvar for alle medarbejderes trivsel og udvikling. Det drejer sig om 143 ansatte, som arbejder i fire østjyske kommuner, i seks forskellige afdelinger. Hver afdeling har sin egen historie indtil de for nylig blev samlet i FGU – den Forberedende Grunduddannelse – med 750 elever.

Alene hjemme
”Vi har en matrix for lokal og global ledelse, så det samme gælder for alle skolens seks mellemledere: At vi har både et ansvar lokalt og et ansvar for helheden”, fortæller han.
Der er flere grunde til at det forholder sig sådan. Den ene handler om at stå alene som leder, når afdelingslederne er spredt ud på seks adresser i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner.

”Man kan blive ret ensom som leder ude på de enkelte adresser”, siger Søren Wistrup.
En anden grund handler om silosyn og helhedssyn: Ved at have et ansvarsområde, som omfatter alle de andre i organisationen, så får man et langt bredere kontaktnet, også med de andre ledere, og dermed en oplevelse af, at man er sammen om problemerne – og mulighederne.

Genvej i karrieren
En tredje grund til systemet med lokal-global ledelse er, at det er med til at løfte mellemledernes kompetencer.

”Vi udvikler os selvfølgelig med de opgaver, vi har lokalt på de enkelte afdelinger. Men at vi også har et større og mere overordnet ansvar giver os helt andre kompetencer og erfaringer, som vi ellers ikke ville have fået”, forklarer han.
Det er guld værd, hvis man vil gå videre ad ledervejen. For eksempel har Søren Wistrup personaleansvar for ikke blot lærerne, men for alle ansatte i organisationen, herunder kontoransatte og andre fagfolk.

God stress
”Så pludselig skulle jeg til at forholde mig til en HK-overenskomst”, griner Søren Wistrup og tilføjer noget om bagsiden ved det ekstra ansvar.
”Det giver meget arbejde med to adskilte ansvarsområder.
Jeg kunne sagtens fylde min arbejdstid ud med kun at være lokal leder på Brusgårdsvej. Nu tager jeg diplommoduler i HR ved siden af, og det kan godt være stressende. Men det er god stress, og det udvikler mine kompetencer”, siger han.

God undervisning, Version 2.0
I forvejen har alle medarbejdere i landets FGU’ere måttet finde deres ben i den nu fusionerede organisation. Derudover blev lærerne og de pædagogiske ledere udfordret af at finde en ny måde at undervise på.
”Nogle kollegaer blev stresset over kravene til en ny pædagogik og didaktik. I efteråret havde vi en del undervisere, som har været syge, og som har fundet sig andet arbejde. Det har været en lang omstilling for nogle af dem. Men i 2020 har der været relativt ro, så vi kan arbejde hen mod vores egen version 2.0 af god undervisning”, siger Søren Wistrup.

Svesken på disken
”Det er vigtigt at tage hånd om det psykiske. Vi har skabt et ledelsesrum, hvor vi kan tale lige ud af posen, lægge svesken på disken og sige tingene som de er. Det er legalt at sige, hvis man har for meget at lave eller har et andet problem”, siger han.
Men der bliver ikke bare lyttet.
”Vi har skabt et rum, hvor man både kan få kærlige klap på skulderen og konkret støtte, hvis det er det, man har behov for”, siger Søren Wistrup.

Stor investering i ledelse
Søren Wistrup er glad for den måde, FGU Østjylland har grebet det an på.
”Jeg ved godt, at der er mange forskellige måder at gribe det an på i de forskellige FGU’ere. Vi har haft et længere lederudviklingsforløb, med hele dage og internater og med supervision og sparring. Vores direktør, som har en faglig baggrund som organisationspsykolog, besluttede fra starten at investere i sådan et forløb, og det har virket”, siger han.

Se mere på www.fguoj.dk.

På grund af usikkerheden omkring Corona bliver der ikke noget årskursus i år. Bestyrelsen besluttede på sidste møde så vidt muligt at rykke det til foråret 2021 – selv om Uddannelseslederne ifølge vedtægterne også skal holde generalforsamling i 3. kvartal 2021.

Alternative pop-up events
Det blev samtidig besluttet, at medlemmerne bliver inviteret til et webinar på 1-2 timer til efteråret med Søren Voxted om faglig ledelse. Søren Voxted er lektor på Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet.
Herudover arbejder bestyrelse på at lave et par pop-up-events hen over den næste tid.

Bestyrelsesmøde på Teams
Bestyrelsen har i den seneste tid holdt virtuelle møder.
”Det går godt, vi bliver bedre til et”, siger formand Kristian Hjorth.
”Det vil også gøre det i fremtiden, for det sparer transporttid og kørsel. Så vil vi hellere mødes face to face om de større diskussioner”


Uddannelsesledernes bestyrelse er blevet skrappe til at holde virtuelle møder på Teams, så den eneste energi, de sparer på, er benzinen til kørsel. Resten er der fuld damp på :-).