Corona-krisen har medført en del usikkerhed i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger i 2021.
Konkret blev processen for OK21 forsinket på grund af nedlukningen, ligesom den gav usikkerhed om det økonomiske grundlag for at forhandle løn og arbejdsforhold.
”Vi afventer meldinger fra centralt hold om den videre proces”, siger formand Kristian Hjorth.

Vi oplever ofte at vores oplysninger på medlemmerne ikke er helt opdaterede. Men du kan hjælpe os med at tjekke, at vi har de rigtige oplysningerne på dig:
Det kan være, du har fået et nyt telefonnummer. Eller en ny titel eller måske arbejdssted.

Gå på ”Min side”
Da vi ikke automatisk modtager de oplysninger, opfordrer vi dig til at klikke ind på ”Min Side”: https://uddannelseslederne.dk/min-side/
Her kan du som medlem af Uddannelseslederne og dermed LC Lederforum selv se og opdatere dine egne oplysninger om e-mail, job, adresse osv. (Bemærk, at logoet for MIN SIDE er LC Lederforums)

Sådan gør du
Log ind med dit cpr.nummer – uden bindestreg – og adgangskoden XHM64K.
Ved første login bliver du bedt om at ændre adgangskoden, så det kun er dig selv, der kan logge på.
Har du brug for hjælp, eller oplever du problemer med at logge på, så kontakt info@uddannelseslederne.dk

Sekretariatet holder lukket i ugerne 29 og 30. Ved uopsættelige sager kan du kontakte formand Kristian Hjorth på 2893 0435 – eller Christina Bohmann 2893 0368 på sms, som efterfølgende vil ringe dig op.

Løntabellerne for lederne på Folkeoplysnings-området er opdateret. De nye tabeller fra FOAS (Folkeoplysningsorganisationernes Arbejdsgiversamarbejde) gælder fra 1. april 2020.
Løntabeller for Ledere ved daghøjskoler og projekter og Ledere ved ordblinde- og specialundervisning på FOAS’ almene område finder du her: https://uddannelseslederne.dk/loentabeller/#toggle-id-2
Aftale om intervalløn for leder (Daghøjskoleledere på FOAS’ almene område) finder du samme sted.
Løntabeller for ledere på sprogcentrene finder du her: https://uddannelseslederne.dk/loentabeller/#toggle-id-3