Af journalist Lars Møller

Farvel til en stilling som leder og pædagogisk konsulent i FGU Lolland-Falster.

Goddag til et nyt job som centerchef for to nye afdelinger af ”headspace”, i Nakskov i Lolland Kommune og i Nykøbing i Guldborgsund Kommune.

Uddannelsesledernes formand, Kristian Hjorth, har fået nyt job – med børn og unge, men uden for skoleverdenen.

Men kan han så fortsætte som formand for Uddannelseslederne, er der mange der spørger.

Ja, det kan jeg. For sådan nogle ledere organiserer vi også”, siger Kristian Hjorth.

Chef for en masse mennesker

De to nye ”headspace”-centre er et tilbud om en at tale med, til alle unge mellem 12 og 25 år. De kan de kan chatte, ringe på telefon eller videolink eller bare møde op”, fortæller han.

Det er ikke behandlingssted, men vi låner et øre til de unge og bygger gerne bro til andre tilbud til unge, herunder ungdomsuddannelserne”, siger Kristian Hjorth.

Den nyansatte chef har ansættelsessamtaler i næste uge – til tre stillinger. Næste skridt er at finde de 40-50 lokale frivillige, der skal til for at drive ”headspace”.

Startet af Poul Nyrup Rasmussen

headspace” er del af Foreningen Det Sociale Netværk, som blev stiftet af fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Foreningen mål er skabe bedre muligheder for psykisk sårbare og deres pårørende.

Centrene i Nakskov og Nykøbing Falster bliver de nyeste af over 20 headspace-centre i Danmark.

Vi åbner så snart som muligt i det tidlige forår”, siger Kristian Hjorth.

Vil du vide mere?

Her kan du bl.a. høre en af medstifterne, tidl. socialrådgiver og radiovært på Tværs, Tine Bryld, fortæller om at være barn og ung i en familie, hvor en af forældrene er psykisk syg.

 

Af journalist Lars Møller

I sidste uge trak Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i alt 65,4 millioner kroner op af hatten og gav dem til FGU. De var ventet, og de falder på et tørt sted.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: Les Kaner.

Kort efter var Uddannelseslederne til virtuelt møde med undervisningsministeren – sammen med andre foreninger i branchen: FGU Danmark, Uddannelsesforbundet og elevorganisationen Modstrøm.

Arbejdet bag linjerne

”Det er godt, at vi har den slags branchemøder med ministeren”, siger formand for Uddannelseslederne, Kristian Hjorth.

”FGU’en har været underfinansieret fra starten af. Det har vi gjort opmærksom på lige siden, sammen med vores samarbejdspartnere”, siger han.

På ministermødet drøftede parterne både den nye bevilling til FGU og den aktuelle situation med Coronaen.

”Det er en del af det arbejde, som foreningen laver bag linjerne. Vi skal sikre, at vores også input bliver også hørt”, siger formanden.

Fandt pengene her og der

Børne- og undervisningsministeriet fandt de 65,4 millioner kroner blandt ubrugte midler i 2020.

“Opstartsproblemerne på FGU har været lange som et ondt år. Jeg kan kun bifalde, hvor stor en indsats, der er blevet lagt i at få en helt ny uddannelse til at fungere, på trods af, at skolerne og underviserne har startet etapen med flade dæk og rusten kæde”, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en kommentar til Altinget Uddannelse.

Se hvad I får

En mindre del af millionerne går til at skabe match mellem egu-elever og praktikvirksomheder.

Resten, ialt 60,6 millioner kroner, fordeles mellem FGU’erne ud fra årselevaktiviteten i perioden fra første til tredje kvartal 2020.

Hvordan institutionerne vil bruge pengene er op til dem selv.

Se, hvor meget de enkelte institutioner kan forvente at modtage, HER

I starten af året fik Uddannelseslederne besked om, at der ville ske en lønnedgang pr. 1. februar 2021 for alle ansatte i staten.

Årsagen var, at en negativ udmøntning fra den aftalte reguleringsordning ikke kunne opvejes af de aftalte generelle lønstigninger.

Der er nu konstateret fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen. Dermed er den udmeldte negative regulering pr. 1. februar formentlig ikke korrekt.

CFU og Medarbejderstyrelsen har nu aftalt, at lønnen, hvor det er muligt,ikke reguleres pr. 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering.

Følg med på hjemmesiden og Facebook – her melder vi ud, så snart vi kender reguleringen på statens område. Det er den sidste lønregulering i den gældende overenskomst.

4. januar blev der indgået en aftale om arbejdstid for lærere, der er ansat i staten – herunder EUD og FGU.
Aftalen, der er en del af Overenskomsten for 2021, vil indgå i den samlede afstemning om det overenskomstresultat, som forventes at ligge klar i løbet af marts/april.
Bliver aftalen stemt hjem, vil den i givet fald træde i kraft i efteråret 2021 med virkning fra 2022, afhængigt af skolernes normperioder.
Vil du vide mere?

  • Aftalen er forhandlet af Lærernes Centralorganisation (LC) sammen med lærerorganisationerne på statens område og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
  • Aftalen erstatter de regler som var fastsat ved lov i 2013 (lov 409).
  • Se hele aftalen her: AFTALE