Kære medlem

Nu nærmer vi os sommerferien – og ligesom tidligere år får I en sommerferiehilsen med lidt praktisk information.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en ferie som både er velfortjent og tiltrængt efter endnu et anderledes og ledelsesmæssigt udfordrende forår, præget af Corona-situationen.

Tiltrængt, fordi rigtigt mange af jer har en meget lang arbejdsuge. Det kan vi se af besvarelserne på den trivselsundersøgelse, som Uddannelseslederne gennemførte her i foråret. Vi vil i det næste nyhedsbrev efter ferien komme nærmere ind på resultaterne og på de områder, vi i bestyrelsen har valgt at arbejde videre med politisk.

Programmet for årskursus 2021 er nu ved at være på plads, og vi glæder os til, at vi i år kan ses “rigtigt”. I planlægningen af årskurset har vi ladet os inspirere af trivselsundersøgelsen, især med de oplægsholdere, vi har valgt.

Udsagnet “Jeg oplever, at jeg løser administrative opgaver, som med fordel kunne løses af andre” er kun 16 % uenige i, hvilket taler direkte ind i de oplæg, som både Dennis Nørmark og Helle Hein vil komme med.

Da over halvdelen af jer er uenige i udsagnet: “Jeg har tilstrækkelig tid til at udvikle mig som leder”, håber vi, at du vil prioritere at deltage i dette års årskursus i dagene tirsdag den 21. september kl. 12 til onsdag den 22. september 2021 kl. 12 på Hotel Munkebjerg i Vejle til en super favorabel pris til kun 795 kr. for hele arrangementet!

Vi ser frem til at være sammen om et fagligt program, med plads til socialt samvær og til netværk med ledelseskolleger fra eget og andre fagområder. Du kan finde programmet samt flere informationer her. Tilmeld dig allerede nu.

Ved samme lejlighed glæder vi os til at se dig til Uddannelsesledernes ordinære generalforsamling, der afholdes i tilknytning til årskurset. Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 21. september 2021 kl. 16.30 på Hotel Munkebjerg i Vejle. Indkaldelsen kan findes her på hjemmesiden.

Sekretariatet holder sommerferielukket i ugerne 29 og 30, men vi træffes ved akutte henvendelser, der kan ske på telefon 6160 5323.

Jeg ønsker alle en rigtig god sommer og ser frem til, at vi ses på den anden side.

De bedste sommerhilsner fra

Kristian Hjorth

Formand

9. juli 2021