Lederne fik mere at lave, da Corona lukkede landet ned

Over halvdelen af lederne Fagbevægelsens Hovedorganisation, herunder Uddannelseslederne, har oplevet en øget arbejdsbelastning under Corona-krisen:
63% af lederne har oplevet en øget arbejdstid.
42% af disse ledere har arbejdet 6-10 mere om ugen, mens 17% har arbejdet 11-15 timer mere om ugen.
Det viser resultaterne den spørgeskemaundersøgelse, som flere af Uddannelsesledernes medlemmer deltog i efter sommerferien. Spørgeskemaet blev sendt ud til ca. halvdelen af foreningens medlemmer – tilfældigt udvalgt.
I alt 1708 respondenter HAR svaret på spørgeskemaet.

En stresset tid
Rapporten belyser blandt andet, hvilke arbejds- og ledelsesvilkår lederne har arbejdet under, de nye digitale muligheder og erfaringer samt vigtige samarbejdsrelationer under krisen.
En delrapport fokuserer på ledernes arbejdssituation under krisen og beskriver blandt andet arbejdsbelastningen og det psykiske velvære i perioden.
For mange ledere har det været en stresset tid:
Over halvdelen af lederne har i perioden hele tiden, ofte eller sommertider følt sig stresset.
Tæt på halvdelen af lederne har følt sig meget mere eller mere stresset, end de normalt gør. Næsten hver fjerde offentlige leder har ofte følt sig stresset i perioden.
Analysen viser også, at langt de fleste ledere har mødt fysisk på arbejde som normalt eller vekslet mellem at være fysisk på arbejde og arbejdet hjemmefra.

Klik her for at læse mere https://uddannelseslederne.dk/wp-content/uploads/2020/09/FHs-analyse.pdf

Som det fremgår af rapportens tal hører skolelederne til de mest stressede – se søjlerne i figuren ovenfor.