Gode lederkollega

Her får du skoleårets sidste nyhedsbrev – med nye ideer til, hvordan vi styrker forholdene for de unge, erhvervsuddannelserne og os selv som ledere:

 


Årskursus 2022: Flere elever og bedre uddannelser

Noget er, som det plejer at være: Årskurset er på Munkebjerg Hotel, hvor både maden, udsigten og omgivelserne er eminente for et afbræk i hverdagen.
Kollegaerne er der også: Nogle du kender, nogle, du har hørt om, men ikke mødt endnu, og så dem, du ikke kender og ikke vidste, at det ville være fedt at møde.
Det overrasker nok heller ikke, at vi har inviteret spændende oplægsholdere, der præsenterer hver deres perspektiv på vores område.

Det nye er de unge

Det nye er, at vi på næste årskursus den 20.- 21. september 2022 har inviteret de unge til at være med. Ikke hele tiden og ikke alle sammen, så bare rolig :-).
Men vi har inviteret repræsentanter fra elevorganisationerne til at hjælpe os med at hjælpe os selv – sammen med forskerne og andre kloge hoveder.
Vi er udfordret forskelligt på Uddannelsesledernes område:

 • Vi uddanner ikke nok faglærte i Danmark
 • De unge på erhvervsuddannelserne kalder til oprør mod nedslidning
 • FGU mangler økonomi og elever
 • Daghøjskolerne og folkeoplysningen er generelt udfordrede

Vi leder efter løsninger sammen

Men det fælles spørgsmål er: Hvordan gør vi tilbud og uddannelser mere attraktive og relevante for de unge?

 • Hvordan får vi mere ud af rammerne?
 • Med flere elever?
 • Og bedre uddannelser?

Derfor har vi i år inviteret forskere og elevorganisationer til en dialog med uddannelseslederne om, hvad vi gør ved det.
Som uddannelsesledere kender vi de fleste af problemerne. Men hvad overser vi? Og kan vi sammen udforske mulige løsninger?

Tag med på Årskursus 2022 og mød:

De gammelkloge:

 • Ungdomsforsker Søren Østergaard
 • Udviklingschef Michael Bjergsø, FGU Syd- og Vestsjælland
 • Direktør Stefan Herman, Københavns Professionshøjskole

De ungekloge:

 • Modstrøm, der repræsenterer FGU-elever og andre unge omkring Den Forberedende Grunduddannelse
 • Metal Ungdom, der repræsenterer lærlingene i Dansk Metal, og som senest har markeret sig stærkt på vegne af alle landets lærlinge
 • Erhvervsskolernes ElevOrganisation, der repræsenterer elever fra de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX.

To gode tilbud – så vi får flere uddannelsesledere med på årskurset

”På sidste årskursus var mange deltagere ærgerlige over, at ikke flere medlemmer fik den oplevelse af at være med. Det gør vi noget ved i år med et godt tilbud til både medlemmer og ikke-medlemmer”, siger Kristian Hjorth.
Målet er ikke kun at få flere med til Årskurset, men også at tiltrække nye medlemmer.
”Det er et forsøg: Vi slår på tromme for Årskurset og laver en lille hvervekampagne samtidig. Flere medlemmer gør os stærkere og giver flere muligheder for at lave netværk på de forskellige områder”, siger Kristian Hjorth.

1. Til medlemmer: Tag en kollega med!

Tilbud til dig og alle andre medlemmer: Tag en kollega med til samme billige pris, som medlemmerne betaler, 795 kr.
Det er en win-win-win situation:

 • Du får en at følges med – eller du glæder bare en kollega med et godt tilbud.
 • Kollegaen får Årskurset for næsten en fjerdedel af prisen for ikke-medlemmer:
 • Uddannelseslederne får ikke bare lov til at vise foreningen frem, men også mulighed for input fra potentielle medlemmer.

2. Til ikke-medlemmer: Få et gratis prøvemedlemskab

Tilbud til alle potentielle medlemmer: Tag med på Årskursus – og få et gratis prøvemedlemskab resten af året.
Også det er en win-win-win situation:

 • Medlemmerne kan netværke med flere kollegaer.
 • Ikke-medlemmerne får alle fordele ved at være medlem – ved at betale de 2.995 kr., som Årskurset alligevel ville have kostet.
 • Uddannelseslederne får et nyt medlem – og resten af året til at bevise, at det er en god investering at betale kontingent fra 2023

Praksislæring – 9 anbefalinger til kommunerne

Uddannelseslederne er med, når fagfolk fra hele landet udfordrer kommunerne på mere og bedre praksislæring i folkeskolerne.
I Alliancen for Faglig Uddannelse er 19 organisationer gået sammen om at støtte og udvikle erhvervsuddannelserne. Som noget af det første har alliancen fokuseret på praksisfaglighed i folkeskolen.
Under Folkemødet på Bornholm afleverede alliancen 9 konkrete anbefalinger til kommunerne – om alt fra kvalitetsløft af erhvervspraktik, brug af rollemodeller og tydelig ansvarsfordeling.
”Vigtigst er, at den enkelte kommune har en opdateret strategi for praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i det kommunale skolevæsen. Vi fortsætter arbejdet i Alliancen for Faglig Uddannelse – erhvervsuddannelserne har brug for det”, skriver Signe Tychsen Philip, Dansk Industri, i en pressemeddelelse. Hun er underdirektør i DI med særligt ansvar for erhvervsuddannelserne AMU, VEU, FGU, gymnasiale uddannelser og erhvervsakademier.

Grundskoler har brug for tid

“Jeg er helt enig i de 9 anbefalinger”, siger Michael Jensen, der er næstformand i Uddannelseslederne.
“Jeg savner dog en mere konkret prioritering i forhold til grundskolelærerne. Hvis man skal udnytte mulighederne for erfaringsudveksling, så skal der centralt afsættes noget tid til lærerne til det”, siger han.
“Det er fint med en strategi, rollemodeller, partnerskaber osv. Men det er lærerne, der skal kende mere til flere uddannelser end gymnasiet, som skal forberede og følge op på erhvervspraktik, og som skal indarbejde praksisrelateret undervisning i det daglige”, fremhæver Michael Jensen, der selv er uddannelsesleder på en erhvervsskole.
“Ellers bliver det den enkelte leder, der skal gennem en lokal prioritering for at få en stram hverdag til at hænge sammen. Med det mylder af opgaver, lærerne allerede har, og med skolernes fokus på resultater, afgangsprøver og nationale test, så frygter jeg, at det let drukner i hverdagen,” siger han.
“Hvis man virkelig vil rykke på det, så skal det være en samlet fælles indsats.”

Vi er med i en bred alliance

”Vi står stærkere sammen, og derfor er elever, lærere, arbejdsgivere, arbejdstagere, headspace og skoleledere gået sammen i Alliancen for Faglig Uddannelse, som slår ring om erhvervsuddannelserne med det mål at gøre faglige uddannelser attraktive for langt flere unge”, fortæller Signe Tychsen Philip.
Formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm, fik overrakt anbefalingerne på Folkemødet af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Sommerhilsen

Jeg har det ambivalent med farven gul – smukt har landet her i forår og forsommer været dækket af gule rapsmarker og med flot blå himmel sendt tanker til det forfærdelige, der sker i Ukraine.
Flot og festligt var landet dækket af gult med Tour de France på besøg, for at blive brat afløst af gule Breaking news bjælker på alle nyhedsflader med nyt om den ulykkelige og tragiske episode på Fields…
Som formand for en ikke-gul fagforening kan jeg bekymre mig om en generel tendens i de tal, der viser en lavere organisering på arbejdspladserne rundt i landet. Den danske model har igennem de seneste år med store kriser vist sit værd med et historisk stort antal 3.partsaftaler – og fremtiden bliver nok ikke mindre kompliceret.
Vi har brug for en stærk fagbevægelse til at være med, hvor også de svære beslutninger træffes. Derfor lancerer vi også forskellige tilbud til de af jeres kolleger, der endnu ikke har fundet vej til vores forening – en opfordring herfra til at hjælpe os med at få flere medlemmer. Vi bliver stærkere jo flere vi er.
Der sker meget i vores verden og der er nok at forholde sig til – gule post-it sedler fylder skrivebordet, og to-do listerne inden ferien er lange, men det er vigtigt at huske at holde ferie.
Tillad mig igen i år at minde om, at vi som ledere ofte er på stand-by i ferien, tjekker mails, tager telefoner og så videre. Det kan være mere eller mindre frivilligt, men ikke desto mindre betyder det, at vi ikke får mulighed for at koble helt fra og dermed ikke nødvendigvis er opladt efter ferien.
Så husk at holde ferie – rigtig god ferie – på fredag kommer der autosvar på.

/Kristian Hjorth


Sommeråbent i sekretariatet

Du kan få fat i Uddannelsesledernes sekretariat i hele sommerferien:
Alle uger (bortset fra uge 30): Ring på telefon 7025 1008.
Der kan i perioder være travlhed ved telefonen, vi vil besvare telefonen hurtigst muligt.
Uge 30: Ring på telefon 6160 5323 – og kun ved akutte henvendelser.