Uddannelsesledere i valgkamp

Uddannelseslederne er gået ind i valgkampen – og efterlyser flere konkrete løfter til vores område. Michael Jensen, næstformand i Uddannelseslederne forklarer:

Regeringens har foreslået en stram finanslov, der både skal tage højde for inflationen og samtidigt styrke velfærdsstatens kerneområder, herunder uddannelse. Det bliver partierne i det nye Folketing, der kommer til at vedtage den – og lige nu har de fleste travlt med valgkamp og valgløfter også for uddannelsesområdet.
”Det lyder glimrende, men vi vil gerne have flere ideer og konkrete løfter fra politikerne”, siger han.

Fra Uddannelseslederne til uddannelsesordførerne
”Vi har sendt et brev til uddannelsesordførerne, hvor vi går dem på klingen med en række spørgsmål. Og for at skabe opmærksomhed på problemerne på vores område, vil vi gerne opfordre medlemmerne til at stille lignende spørgsmål til kandidaterne”, siger han.
Foreningen stiller tre overordnede spørgsmål:
Hvordan vil I sikre flere erhvervsuddannede?
Hvordan vil I skabe et mere fleksibelt og effektivt efteruddannelsessystem?
Hvordan vil I få FGU til at blive den hovedvej, som var visionen, for unge, der ikke går den lige vej?

EUD – hvad vil i gøre?
I regeringens finanslovsforslag er der ikke noget til Erhvervsuddannelserne.
Uddannelseslederne mener omvendt, at EUD skal styrkes, fordi der vil komme mangel på faglærte, der er essentielle for vores grønne omstilling.
”Så langt er de fleste kandidater nok enige, men så hører enigheden ofte op, og der mangler konkrete visioner”, siger Michael Jensen.
Derfor spørger Uddannelseslederne nu alle uddannelsesordførerne:
Hvordan vil I bidrage til, at flere unge søger en erhvervsuddannelse?
Inflationen har også ramt erhvervsskolerne, blandt andet på materialepriserne. For eksempel er aluminium steget 420 procent på et år – og det skal de bruge på uddannelsen til glarmester alubygger. Og mursten er steget over 600 procent – og det er svært at uddanne en murer uden at bruge mursten.
Derfor spørger Uddannelseslederne:
Hvad vil I på kort sigt gøre for erhvervsskolerne?

FGU – vil I styrke området?
Der er indgået en flerårig aftale om FGU, hvilket giver lidt stabilitet til planlægning. Og der er en akut hjælpepakke allerede i 2022, men desværre ved en smal politisk aftale.
Derfor spørger Uddannelseslederne:
Vil I styrke den indgåede aftale efter et valg – og arbejde for større opbakning til den?
Hvordan vil I fremover sikre, at elever med behov for det, får mulighed for at komme på FGU?
Der er i oktober udmeldt en lille pulje til pædagogisk kompetenceudvikling for ledere. Men det havde været bedre med en rammebevilling til efteruddannelse, for mange steder er der større behov for traditionelle ledelsesfag som økonomistyring og kriseledelse.
Derfor spørger Uddannelseslederne:
Ønsker I politisk at fortsætte med en sådan ekstrem detailstyring, frem for at give en rammebevilling, som gør det muligt at løse opgaven?
Samtidigt oplever FGU samme udfordring med materialepriser som EUD.
Hvad vil I på kort sigt gøre for FGU?

VEU – vil I rydde op i reglerne?
Efteruddannelsessystemet er presset, og antallet af kursister styrtdykker på mange områder. Men netop efteruddannelse er med til at sikre fleksibilitet i vores arbejdsstyrke og danner fundament for, at vi hurtigt kan opkvalificere efter behov.
På trods af flerårig nedgang, er der kun indgået aftale om en 1-årig forlængelse af VEU-aftalen for voksen- og videreuddannelse.
Forlængelsen tager ikke fat i udfordringen med at skabe fleksibilitet i gennemførelse til gavn for virksomheder, kursister og uddannelsesinstitutioner.
Derfor spørger Uddannelseslederne:
Vil I rydde op i de stramme regler om for eksempel kursers gennemførelse, hvor alle kursister skal sidde på skolebænken 7 timer og 24 minutter hver dag, uanset forudsætninger og læringstempo?
Hvordan vil du sikre VEU-systemet fremover, så det bliver mere ufølsomt for konjunkturer?

Finanslov med få løfter til området

Regeringen sætter i sit finanslovsforslag en reserve af til de forberedende grunduddannelser (FGU) og voksen- og videreuddannelse (VEU), der skal bruges i perioden 2023-2026:
  • 170 millioner kroner årligt til FGU i 2023-2024
  • 30 millioner kroner årligt til VEU i 2023-2024
  • 30 millioner kroner i 2023 i ‘støtte til uddannelser med faldende elevtal’ i begge sektorer.
  • 15 millioner kroner årligt i 2024-2025 i støtte til samme formål.
  • 180 millioner kroner årligt i 2025-2026 til FGU og VEU-sektoren samlet.
Der er til gengæld ikke flere penge til EUD, og heller ikke den store hjælp at hente til VUC-området.

Det var et fedt årskursus

Krestine Aaen, skoleleder på FGU Aarhus i Skejby.

Skoleleder Krestine Aaen var med på Uddannelsesledernes årlige træf på Munkebjerg – for anden gang. Hun fik fuld valuta for pengene og ønsker, at flere kollegaer rundt om i landet kommer til at opleve det samme.
Nyhedsbrevet spurgte Krestine Aaen, hvad hun fik ud de forskellige oplæg på programmet. Hun svarede beredvilligt på det hele – for der var masser at hente:

Netværksdannelse i praksis
Oplægsholderen Anette Raaby fortalte netop om vigtigheden om at være med, mener Krestine Aaen, der selv arbejder som skoleleder på FGU Aarhus i Skejby.
”Det er godt at snakke med andre skoleledere, som har den samme opgave som mig, men sidder helt andre steder af landet. Når jeg først har mødtes med en kollega fra Kalundborg personligt, så er det måske lettere at ringe til ham næste gang, jeg har en sag, jeg gerne vil vende. Eller til ham fra Vordingborg eller Nordsjælland.”
Men det var ikke kun kollegaerne fra den forberedende grunduddannelse, det var givtigt at møde. For eksempel snakkede Krestine Aaen også med lederen af Kofoed Skole i København:
”Vi skal til at bygge en ny skole i Aarhus, og i den forbindelse blev jeg netop præsenteret for Kofods Skoles arkitektur som en mulighed. På den baggrund var det meget spændende at snakke med hende om, hvordan det virkede i praksis. Så vi endte med at aftale, at jeg skal komme der over på besøg.”
Andre uddannelsesledere kom fra Aarhus Tech, der jo modtager mange af eleverne fra FGU. Så kunne de typer skoler dele perspektiver, næsten som at holde et spejl op for hinanden:
”Det var virkeligt spændende begge veje. Jeg fik noget ud af høre, hvad de forventer, vi gør for at forberede eleverne. Og selv kunne jeg fortælle, hvad eleverne forventer af erhvervsuddannelserne. Jeg er sikker på, at vi kunne samarbejde mere om at få eleverne godt på vej”, siger Krestine Aaen.
Hun snakkede også med kolleger fra Daghøjskolerne i Aarhus – så det er lige før de er nok til at danne et lokalt netværk i det østjyske.
”Derudover var det også givtigt at snakke med de aktive kollegaer i Uddannelsesledernes bestyrelse. Det giver et bedre billede af, hvad vi kan med foreningen,” siger Krestine Aaen.

Gode råd fra de unge
Næste punkt på programmet var et oplæg fra Modstrøm, der er elevorganisation i FGU, og det var givtigt på en helt anden måde.
”Vi kender dem, når de kommer ud på vores skoler, men det er jo først og fremmest elevrådet og i anden omgang elevråds-kontaktlærerne, de arbejder med. Nu stod de pludseligt foran en forsamling af ledere, og os er de ikke vant til at være kontakt med, så de var ret nervøse. Men det var også ret sødt.”
Alligevel lykkedes det de unge at give de garvede skoleleder nogle gode råd, de kunne bruge, fortæller Krestine Aaen:
Som skoleleder skal du introducere dig selv på alle holdene, så elever ved hvem de skal gå hen til, hvis der er noget.
Skab fællesskaber på tværs af klasserne, så hele skolen bliver et trygt sted at være for eleverne. Det hjælper at vide, at der er andre, der er ordblinde på skolen, eller andre, der kæmper med de sammen problemer som dig selv. (”Det er vore elevråd heldigvis gode til”, tilføjer Krestine Aaen.)
Lyt til eleverne. Sørg for at have et aktivt elevråd. Gå med på deres ideer. (”Ja, det er vigtigt, selv om det er vi ret gode til i forvejen med et godt elevråd og en stærk elevrådskontaktlærer.”)

Praksislæring i teorien
For Michael Bjergsø fra Foreningen til fremme af praksislæring (FFP) udfordrede de boglige fag til at få mere praksislæring ind undervisningen.
”Fremme af praksislæring nemt på et PGU-værksted i den praktiske grunduddannelse. Det er sværere at få praksis ind på et AGU-hold i den almene grunduddannelse. Her ramte han meget godt, fordi nogle elever ikke er interesserede, de vil bare have en høj karakter, mens andre er udfordret på helt andre måder.”
Som uddannet folkeskolelærer med dansk og billedkunst på linjefag har Krestine Aaen lidt et ben i hver lejr.

Da Michael Bjergsø fortalte om ledernes opgave i forhold til medarbejderne, var der især en læresætning, Krestine Aaen tog med hjem: ”Ledernes opgave er at aflaste medarbejder for paradoksets vægt.”
”Fordi FGU-reformen er kommet bumlende på vej, så er mange medarbejdere endt med at skulle flere ting på en gang, paradokser, som det kan være svært at håndtere. Som ledere har vi vores egne paradokser, mest i forhold til den rolle vi tager på os: Skal vi være de unges advokat eller medarbejdernes støtte? Hvordan skal tilbyde os selv, som embedsmand eller samarbejdspartner?”

Mere dannelse, tak
Med oplægget ”Unge har mere brug for dannelse end at undgå mistrivsel” tog Stefan Herman skolelederne med helt op i helikopteren, siger Krestine Aaen. Eleverne skal lære selvforglemmelsens kunst.
”Han fortalte om, hvordan vi med vores typer af elevgrupper kan arbejder med dannelse. Det er en gave for eleverne at være optaget af noget og dermed kunne glemme sig selv for en stund.”

Hvordan møder vi de unge bedst
Den sidste oplægsholder, Søren Østergaard, gav også Krestine Aaen guldkorn med hjem. Som leder på Center for Ungdomsstudier bød han ”Velkommen til generation Z & Y – hvordan møder vi de unge bedst?”
”Han lavede en generationsbeskrivelse på de unges trivsel, hvad er de vokset op i, og hvad kan man sige? Der er så mange forandrede vilkår siden vores tid, især fordi mange unge er på de samme medier hele tiden. De vil være unikke på den samme måde og ender med at ligne hinanden. Tilstedeværelsen har forandret sig, når man har online-venner i hele verden, mens der ikke er nogen på vejen, som man kan spejle sig i. Legemestre og kulturbærere rundt om hjørnet er forsvundet som forbilleder”, fortæller Krestine Aaen.
Og på et tidspunkt spurgte Søren Østergaard os alle, hvornår vores elever mon holdt op med at række hånden op? … Jeg tænker, at det skete omkring 4. klasse.”

Tag med til næste år
Jo, Krestine Aaen fik vitaminer til hjernen. Inspiration fra de unge. Netværk med kollegaer.
”Man får hævet sig lidt op over det, man er begravet i til hverdag. Det giver mening på et højere plan, men det bliver også meget konkret brugbart”, siger hun.
Hun vil med til næste år. Og har enkelt opfordring til dig: Tag med! Selv skal hun nok søge for at tage en kollega med – så er det advaret …