Uddannelseslederne undersøger medlemmernes trivsel og kvaliteten i de ledelsesvilkår, de arbejder under.
I uge 17 sender foreningen et spørgeskema ud, som alle forhåbentlig vil tage sig tid til at besvare.
“Det betyder meget for vores arbejde både lokalt og på landsplan”, siger Kristian Hjorth.

Fem områder skal undersøges
Undersøgelsen er opdelt i fem hovedområder:

  • Grundlæggende fakta
  • Fordeling af ledelsestid
  • Rammer og vilkår
  • Samarbejde
  • Kompetencer/udviklingsmuligheder/trivsel.

Det tager kun 20 minutter
I dine svar beder vi dig om se bort fra den aktuelle corona-situation. Den samles der op på sidst i undersøgelsen med nogle supplerende spørgsmål.
Undersøgelsen tager ca. 20 minutter at besvare.
Vi gør opmærksom på, at undersøgelsen er statistisk, og der handles ikke på de sager, du eventuelt beskriver i undersøgelsen.
“Ved enkeltsager af personlig karakter, kan du henvende dig direkte til Uddannelseslederne”, siger Kristian Hjorth.