”Vi har en fælles opgave i at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø under Corona-krisen”, siger forsker ved CBS Pernille Steen Pedersen, der her giver konkrete råd til, hvad man som leder kan gøre for at tage hånd om arbejdsfællesskabet i en tid med forandringer og stor usikkerhed.
Pernille Steen Pedersen tilbyder bl.a. en række værktøjer til at forebygge stress, som hun har udviklet gennem forskningsprojektet ”Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress”.
De værktøjer har vist sig at være relevante også under nedlukningen af skolerne.
Uddannelseslederne deler her en artikel og en video med gode råd til henholdsvis leder, medarbejder og arbejdsmiljørepræsentant om, hvad man kan gøre for at tage hånd om arbejdsfællesskabet i en tid med forandringer og stor usikkerhed, som denne Coronakrise medfører.

Artiklen og videoen er offentliggjort på Viden På Tværs og kan findes på disse links:
Video: Psykisk arbejdsmiljø endnu vigtigere under corona: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/video-psykisk-arbejdsmiljo-endnu-vigtigere-under-corona
Artikel: Stressforsker: Coronakrisen stiller krav til os om ekstrem rummelighed: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/stressforsker-coronakrisen-stiller-krav-til-os-om-ekstrem-rummelighed