Ferie på forskud betyder, at du kan holde din ferie, før du har optjent den.
Ønsker du eller dine medarbejdere at holde ferie på et tidspunkt, hvor I ikke har optjent nok feriedage, er det muligt at aftale, at man holder ferie på forskud.
Du skal have din arbejdsgivers tilladelse, før det kan lade sig gøre.
Når man har afholdt ferie på forskud, bliver ens feriesaldo negativ. Den udlignes ved at du optjener ny ferie løbende, hvilket Det sker automatisk, fordi man som lønmodtager optjener 2,08 dages betalt ferie om måneden.

Et eksempel:
Du vil afholde efterårsferie i uge 42, men du har ikke mere ferie tilbage fra det seneste ferieår. Er du øverste leder kan du give selv dig lov til at afholde ferie på forskud.
I september måned har du optjent 2,08 dages ferie. Derfor skylder du 2,92 dage i det samlede ferieregnskab, når du har holdt fri i uge 42.
Stopper du i dit job kort tid efter, at du har holdt ferie på forskud, vil arbejdsgiver modregne de feriedage, du har fået på forskud, i din sidste månedsløn.