Et forlig på det kommunale område giver både generelle procentuelle lønstigninger og andre mindre forbedringer af lederlønnen.

Konkret er der aftalt for lederoverenskomsten.

Højere grundløn

Lønnen vokser generelt med 5,29% over 3 år. Det sker i forlængelse de generelle lønstigninger, der blev aftalt i februar, da KL og de kommunalt ansattes organisationer blev enige om en generel overenskomstaftale for de kommende tre år.

Derudover får ledere i alle stillingskategorier et pænt højere grundtillæg. Fra 1. april 2022 bliver alle grundløntillæg hævet med 2.200 kr. årligt:

  • For ledere på grundlønstrin 46 + 13.500 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 46 + 15.700 kr.
  • For ledere på grundlønstrin 48 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 48 + 5.200 kr.
  • For ledere på grundlønstrin 49 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 49 + 5.200 kr.
  • For ledere på grundlønstrin 50 + 3.000 kr. hæves lønnen med fuldt gennemslag til løntrin 50 + 5.200 kr.

Forbedret gruppeliv

Gruppelivsordningen er blevet forbedret på tre punkter i den nye ”Aftale om gruppelivsforsikring for lærere m.fl.”:

  • En forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr.
  • Aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år
  • Der gennemføres en varig forhøjelse af bidraget til gruppeliv.

Øvrige krav fra begge parter er frafaldet. Når alle aftaler er i hus midt i marts, skal medlemmerne stemme om overenskomsterne, som træder i kraft den 1. april 2021.

Det regionale område kører videre

Med aftalen for de regionalt ansatte er der nu indgået forlig om de generelle vilkår for alle ca. 850.000 offentligt ansatte.

Frem mod midten af marts kører forhandlerne for de enkelte organisationer på med at forhandle om de specielle overenskomster for organisationerne – der er tale om mere end hundrede forskellige overenskomster.

Vil du vide mere:

Forhandlingsfællesskabets forlig på det kommunale område afsatte en pulje penge til fornyelse af de specielle overenskomster. Der var afsat 0,50 % af den samlede lønsum til specielle forhandlinger med virkning fra 1. april 2022.

Forhandlingsfællesskabets hjemmeside findes også en powerpoint-præsentation, hvor OK21-forliget på det kommunale område gennemgås.

Nærmere information om urafstemningerne sendes ud medio marts måned. Uddannelseslederne påtænker at udføre urafstemningen for OK21 via LC Lederforum.