Om kvalitet i FGU, relationen mellem FGU og KUI samt det praktiske arbejde med kvalitet

en sammenfatning af pointerne i Michael Bjergsøs afsluttende opgave til Masteruddannelse i Ledelse af uddannelsesinstitutioner (fra DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet). Her peger Michael Bjergsø ikke bare på de centrale pointer om kvaliteten i FGU og arbejdet med kvalitet i praksis, men også på pointer om samarbejdet og relationen mellem FGU og KUI.