Uddannelseslederne sætter spot på ledernes arbejdsvilkår – både med en ny trivselsundersøgelse og politisk. Særligt på landets FGUer har mellemlederne lidt under den kaotiske opstart.
Formanden advarer om, at mange mellemledere får nok af arbejdspresset og siger op, eller ender med at blive fyret på grund af dårlige rammebetingelser og dårlige arbejdsvilkår.
Og der har været mange sager. Alt for mange – og det er skidt, både for mellemlederne og for FGU som system.
”Når vi ser på sagerne i helikopter-perspektiv, så fosser der praksiserfaring ud af FGU-systemet, både på lærersiden og ledersiden. Det er især kompetencer fra ​praksislæring og relationsarbejdet, der ser ud til at forsvinde. Den udvikling har vi været bekymrede for lige fra starten”, siger Uddannelsesledernes formand, Kristian Hjorth. ​
”Samtidig vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkende det store og vigtige arbejde, der dagligt gøres på landets FGU’er – der knokles virkelig”, tilføjer han.

Presset af økonomien 

Foreningen har sat fokus på problemet over for Undervisningsministeriet, Uddannelsesforbundet og FGU Danmark så sent som på et koordinationsmøde i den forgangne uge.
”Vi er meget samarbejdsorienterede. Vi tror mere på den vej, end på at slå på tromme i offentligheden”, siger formanden.
Problemet ligger på to niveauer: Det ene handler om rammebetingelser og et behov for flere ressourcer til området.
”Økonomien er så ringe, at alle må lave brandslukning. Det går ud over arbejdsforholdene for mellemlederne, der ofte bliver alt for presset af mange praktiske opgaver, der tager fokus væk fra det pædagogiske arbejde”, forklarer han.

Støtter ude på skolerne 

Det andet niveau handler om arbejdsmiljøet, og her ligger ansvaret ude på de enkelte skoler.  Som fagforening hjælper Uddannelseslederne gerne, når et medlem kommer i klemme.
”Vi vil nu undersøge arbejdsmiljøet. Efter påske sætter vi gang i en undersøgelse af vilkårene, så vi kan sætte problemet på dagsordenen. Samtidig støtter vi gerne mellemlederne i ​at tage problemet​ op, når der skal forhandles kontrakt eller ved MUS-samtaler”, siger Kristian Hjorth.
”Man sidder let alene tilbage som mellemleder, hvis noget viser sig ikke at være i orden. Så kontakt os​ inden tingene kører skævt. Vi kan rådgive og give sparring i forbindelse med en genforhandling af kontrakter og arbejdsvilkår, og vi tager ud som bisiddere efter behov, siger han.

Mere gang i netværk

For over et år siden besluttede Uddannelseslederne at styrke netværksarbejdet for mellemlederne – men så kom Coronaen og satte en stopper for både møder og rejser.
”Mellemlederne er afhængige af gode netværk, hvor man kan blive inspireret af, hvordan man gør andre steder. Men nu oplever vi nærmest det modsatte: Nogle steder er der huller i netværket, fordi mange mellemledere er holdt op”, siger Kristian Hjorth.
Uddannelseslederne vil gøre en indsats for at organisere de nye mellemledere, der kommer til.
”Jo flere medlemmer vi​ ​er, desto mere kan vi løfte, både på den enkelte FGU og i de lokale netværk”, siger han.