I starten af året fik Uddannelseslederne besked om, at der ville ske en lønnedgang pr. 1. februar 2021 for alle ansatte i staten.

Årsagen var, at en negativ udmøntning fra den aftalte reguleringsordning ikke kunne opvejes af de aftalte generelle lønstigninger.

Der er nu konstateret fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen. Dermed er den udmeldte negative regulering pr. 1. februar formentlig ikke korrekt.

CFU og Medarbejderstyrelsen har nu aftalt, at lønnen, hvor det er muligt,ikke reguleres pr. 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering.

Følg med på hjemmesiden og Facebook – her melder vi ud, så snart vi kender reguleringen på statens område. Det er den sidste lønregulering i den gældende overenskomst.