Det forventede lønfald bliver ikke nær stort, som blev varslet i januar. Den automatiske lønregulering fører til en lønnedgang 0,09 pct. pr. 1. februar 2021 – og det er væsentligt under de forventede 0,25 pct.

En fejl i de data, som ligger til grund for reguleringsordningen, førte til, at lønreguleringen blev sat i bero i januar. Fejlen er nu rettet, og den korrekte regulering kan beregnes.

Korrekt løn på vej

Uddannelseslederne forventer herefter, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned, og at der foretages en efterregulering som følge af forkert reguleret løn for februar måned.

Lønanvisningen til bagudlønnede finder sted i løbet af februar måned, og disse vil få udbetalt den korrekte løn for februar.

Procentregulering for lønninger pr. 1. februar 2021

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 110,2211