Af journalist Lars Møller

I sidste uge trak Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i alt 65,4 millioner kroner op af hatten og gav dem til FGU. De var ventet, og de falder på et tørt sted.

Kort efter var Uddannelseslederne til virtuelt møde med undervisningsministeren – sammen med andre foreninger i branchen: FGU Danmark, Uddannelsesforbundet og elevorganisationen Modstrøm.

Arbejdet bag linjerne

”Det er godt, at vi har den slags branchemøder med ministeren”, siger formand for Uddannelseslederne, Kristian Hjorth.

”FGU’en har været underfinansieret fra starten af. Det har vi gjort opmærksom på lige siden, sammen med vores samarbejdspartnere”, siger han.

På ministermødet drøftede parterne både den nye bevilling til FGU og den aktuelle situation med Coronaen.

”Det er en del af det arbejde, som foreningen laver bag linjerne. Vi skal sikre, at vores også input bliver også hørt”, siger formanden.

Fandt pengene her og der

Børne- og undervisningsministeriet fandt de 65,4 millioner kroner blandt ubrugte midler i 2020.

“Opstartsproblemerne på FGU har været lange som et ondt år. Jeg kan kun bifalde, hvor stor en indsats, der er blevet lagt i at få en helt ny uddannelse til at fungere, på trods af, at skolerne og underviserne har startet etapen med flade dæk og rusten kæde”, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en kommentar til Altinget Uddannelse.

Se hvad I får

En mindre del af millionerne går til at skabe match mellem egu-elever og praktikvirksomheder.

Resten, ialt 60,6 millioner kroner, fordeles mellem FGU’erne ud fra årselevaktiviteten i perioden fra første til tredje kvartal 2020.

Hvordan institutionerne vil bruge pengene er op til dem selv.

Se, hvor meget de enkelte institutioner kan forvente at modtage, HER