4. januar blev der indgået en aftale om arbejdstid for lærere, der er ansat i staten – herunder EUD og FGU.
Aftalen, der er en del af Overenskomsten for 2021, vil indgå i den samlede afstemning om det overenskomstresultat, som forventes at ligge klar i løbet af marts/april.
Bliver aftalen stemt hjem, vil den i givet fald træde i kraft i efteråret 2021 med virkning fra 2022, afhængigt af skolernes normperioder.
Vil du vide mere?

  • Aftalen er forhandlet af Lærernes Centralorganisation (LC) sammen med lærerorganisationerne på statens område og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
  • Aftalen erstatter de regler som var fastsat ved lov i 2013 (lov 409).
  • Se hele aftalen her: AFTALE