Løntabellerne for lederne på Folkeoplysnings-området er opdateret. De nye tabeller fra FOAS (Folkeoplysningsorganisationernes Arbejdsgiversamarbejde) gælder fra 1. april 2020.
Løntabeller for Ledere ved daghøjskoler og projekter og Ledere ved ordblinde- og specialundervisning på FOAS’ almene område finder du her: https://uddannelseslederne.dk/loentabeller/#toggle-id-2
Aftale om intervalløn for leder (Daghøjskoleledere på FOAS’ almene område) finder du samme sted.
Løntabeller for ledere på sprogcentrene finder du her: https://uddannelseslederne.dk/loentabeller/#toggle-id-3