Aftalen omfatter samtlige statslige ansatte

På vegne af Uddannelseslederne og andre fagforbund med medlemmer på statslige arbejdspladser, har CFU indgået en generel aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Forholdene for f.eks. FGU og EUD og en række mindre skoleområder forhandles i de kommende uger. Medlemmerne skal dog først stemme om et samlet resultat for OK21 i midten af marts måned.

Lørdag aften den 7. februar blev der indgået en ny overenskomst for ca. 198.000 statslige ansatte. Aftalen skal gælde fra 1. april og tre år frem. Hovedpunkterne i aftalen er bl.a.:

– Generelle lønstigninger på 4,42 procent, hvilket vil betyde en reallønsfremgang i perioden
– Reguleringsordningen fortsætter, så en utakt i lønudviklingen i forhold til det private område udjævnes
– Seniorbonus på 0,8% af lønnen indføres til alle over 62 år. Bonussen kan veksles til to dages frihed eller pension
– sorgorlov
– ny arbejdstidsaftale for lærerne
– Kompetenceudvikling

Desuden er det aftalt, at der i perioden skal ske en analyse af det statslige lønsystem. Det kan blive en trædesten til forbedringer ved næste overenskomstforhandling.

Først urafstemning i marts

Efter at de generelle forhandlinger er afsluttet for alle statslige ansatte, går en række specielle forhandlinger i gang for de forskellige faggrupper og fagforbund. Der er dog ikke afsat penge til disse forhandlinger, men parterne kan veksle elementer fra gældende aftaler med nye elementer.

Først når de specielle forhandlinger er afsluttet, er der et samlet resultat for nye overenskomster, som skal sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Uddannelsesledernes bestyrelse vil efter det kommende bestyrelsesmøde 23. februar, komme med deres anbefaling, oplyser formand Kristian Hjorth. Han tilføjer at resultatet ikke er prangende, men hæfter sig ved at aftalen i en situation med stor usikkerhed, sikrer de ansattes realløn, samt at reguleringsordningen videreføres og at det endvidere lykkedes at aftale en seniorbonus med valgmuligheder for seniorer.

Vil du vide mere?

Læs SKAFs Sammenfatning af CFU-resultatet 2021 her