Corona-krisen har medført en del usikkerhed i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger i 2021.
Konkret blev processen for OK21 forsinket på grund af nedlukningen, ligesom den gav usikkerhed om det økonomiske grundlag for at forhandle løn og arbejdsforhold.
”Vi afventer meldinger fra centralt hold om den videre proces”, siger formand Kristian Hjorth.